Συνθετική Συμβουλευτική

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής (American Counseling Association), «Συμβουλευτική είναι η τέχνη να βοηθάς τους ανθρώπους. Οι σύμβουλοι είναι επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί να μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με αυτούς που αναζητούν τη βοήθειά τους. Η αποτελεσματική Συμβουλευτική είναι αυτή που λειτουργεί προληπτικά. Οι σύμβουλοι βοηθούν τα άτομα στην προσωπική, εκπαιδευτική κι επαγγελματική τους ανάπτυξη».

Στον μεταβαλλόμενο και γεμάτο υποχρεώσεις κόσμο που ζούμε, υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπειριών στις οποίες δύσκολα μπορούμε να ανταποκριθούμε. Η Συμβουλευτική είναι μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή όταν δεν έχουμε τα μέσα ή το κατάλληλο άτομο να απευθυνθούμε για να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις. Η Συνθετική Συμβουλευτική χρησιμοποιεί τεχνικές και μεθόδους από διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Υπαρξιακή, Προσωποκεντρική, Οικογενειακή, Συστημική, Ψυχοδυναμική, Απώλεια & Πένθος, Gestalt, CBT), έχοντας την δυνατότητα να ελιχθεί και να προσαρμοστεί σύμφωνα με το εκάστοτε θέμα που μας απασχολεί.

Παρά το γεγονός ότι ο όρος εμπεριέχει τη «συμβουλή», δεν χρησιμοποιείται με τη σημασία της λέξης που αποδίδουμε στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Ο σύμβουλος δεν δίνει συμβουλές στον πελάτη του, αλλά λειτουργεί περισσότερο υποστηρικτικά και βοηθητικά, κάνοντας μία έμμεση καθοδήγηση. Επίσης, δεν κάνει διάγνωση, ούτε ετικετοποίηση. Προσπαθεί να είναι καλός ακροατής και να συνεργαστεί με τον συμβουλευμένο ως προς την κατανόηση και την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος.

Η Συμβουλευτική ενασχολείται κυρίως με:

 • Πληροφόρηση - Ψυχοεκπαίδευση: Η παροχή βοήθειας ώστε να κατακτήσουμε ιδέες και τεχνικές, με τις οποίες θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας.
 • Διευκόλυνση/Ανάπτυξη Υγιών Σχέσεων: Το να γίνει κανείς καλύτερος και ικανός να διατηρεί σημαντικές και ικανοποιητικές σχέσεις με τους ανθρώπους.
 • Σωστή Επικοινωνία κι Απόκτηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων: Μαθαίνουμε να χειριζόμαστε επιτυχώς κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η διατήρηση οπτικής επαφής, οι σωστοί κανόνες επικοινωνίας στη συζήτηση, η διεκδικητικότητα και ο έλεγχος θυμού.
 • Γνωστική Αλλαγή, Προσαρμογή κι Αλλαγή Συμπεριφοράς: Η μετατροπή ή αντικατάσταση μη λογικών πεποιθήσεων και προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από δυσκολία προσαρμογής ή/και συνδέονται με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
 • Επίλυση Προβλημάτων: Η εξεύρεση λύσης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε μόνοι μας.

 

Στοχεύει σε:

 • Ενόραση: Κατανόηση της προέλευσης κι εξέλιξης των συναισθηματικών δυσκολιών, που οδηγούν στην αύξηση της ικανότητας ελέγχου των αισθημάτων και των πράξεων μέσω της λογικής.
 • Αυτογνωσία - Αυτεπίγνωση: Απόκτηση επίγνωσης των σκέψεων και των αισθημάτων που έχουμε αποκλείσει ή αρνηθεί, καθώς κι ανάπτυξη μιας ακριβέστερης αίσθησης του πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι.
 • Αυτοαποδοχή: Ανάπτυξη θετικής στάσης προς τον εαυτό μας και της ικανότητας να αναγνωρίζουμε την εμπειρία που αποτέλεσε αντικείμενο αυτοκριτικής και απόρριψης.
 • Ενδυνάμωση: Άσκηση των δεξιοτήτων, η επίγνωση και γνώση που θα βοηθήσουν να αποκτήσουμε τον έλεγχο της ζωής μας.
 • Αυτοπραγμάτωση - Εξατομίκευση: Δρούμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας και καταφέρνουμε να ενσωματώσουμε πτυχές του εαυτού μας που προηγουμένως ήταν σε σύγκρουση.
 • Επανόρθωση: Πρόσληψη βοήθειας ώστε να συμφιλιωθούμε με την προηγούμενη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά μας.

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι η Συμβουλευτική μπορεί να σε βοηθήσει, είμαι στη διάθεσή σου.

Choose to Shine

Book an appointment with Fotaki using Setmore